Fenotip Ne Demek? Fenotip ne anlama geliyor? Kelimenin kökeni nedir?

Fenotip Ne Demek? Fenotip ne anlama geliyor? Kelimenin kökeni nedir?

Fenotip, PhenotypeYunanca “Fenotip” terimi, Yunanca kökenli bir terimdir. “Phainein” (göstermek) ve “typos” (tip veya şekil) kelimelerinden türetilmiştir. Fenotip, bir organizmanın genotipine (genetik yapısına) dayalı olarak ortaya çıkar. Organizmanın genotipi, onun DNA’sındaki genlerin kombinasyonunu ifade eder. Fenotip ise bu genotipin çevresel etkilerle etkileşime girdiği sonucudur. Fenotip ne demek? “Fenotip” terimi, biyolojide canlı organizmaların gözlemlenebilir özelliklerini tanımlayan […]

Yazıyı Oku
 RNA ne demek? RNA hücrede ne işe yarıyor? RNA kelimesinin kökeni (etimolojisi) nedir?

RNA ne demek? RNA hücrede ne işe yarıyor? RNA kelimesinin kökeni (etimolojisi) nedir?

RNA, Ribonükleik Asit, Ribonucleic acidİngilizce RNA kısaltması, “ribonükleik asit” ifadesinden gelmektedir. “Ribo” ribozomların yapısındaki azotlu bazlardan biri olan ribozomun adından gelir. “Nükleik” nükleik asitlerin yapısındaki nükleotidlerden biri olan nükleozomun adından gelir. “Asit” ise nükleik asitlerin asit niteliğinden gelir. Yani RNA, ribozomların yapısındaki nükleotidlerden oluşan bir nükleik asittir. RNA, DNA‘nın yapısına benzer bir moleküldür, ancak biraz […]

Yazıyı Oku
 DNA ne demek? DNA ne işe yarar neden önemlidir? DNA kelimesinin kökeni nedir? (Etimolojisi)

DNA ne demek? DNA ne işe yarar neden önemlidir? DNA kelimesinin kökeni nedir? (Etimolojisi)

DNA, Deoksiribonükleik Asit, Deoxyribonucleic Acidİngilizce DNA, Deoksiribonükleik Asit olarak adlandırılır. Kelimenin kökeni, İngilizce’de “deoxyribonucleic acid” olarak tanımlanır. Kelime, “deoxyribose” (deoksiriboz) ve “nucleic acid” (nükleik asit) kelimelerinin birleşiminden oluşur. DNA, hücrelerin genetik materyalini oluşturan bir moleküldür. İnsan vücudunda, hücrelerin içinde bulunan DNA, genetik bilgiyi içerir. Bu genetik bilgi, hücrenin nasıl büyüyeceği, nasıl üreteceği ve nasıl öleceği […]

Yazıyı Oku
 Moletik ne demek? Moletik adı ne anlama geliyor? Moletik adının kökeni nedir?

Moletik ne demek? Moletik adı ne anlama geliyor? Moletik adının kökeni nedir?

Moletik, Moleküler Biyoloji ve GenetikTürkçe Moletik ismi, moleküler biyoloji ve genetiğin kısaltması olan (MOLE-TIK) kısaltmasından alınmıştır. “Moletik” adı ve Moletik logosu tescilli ticari markadır. Moleküler biyoloji, hücrelerin işleyişini ve genetiği incelemeyi kapsayan bir bilim dalıdır. Genetik ise, canlıların genetik materyalini, yani DNA ve RNA’yı incelemeyi kapsayan bir bilim dalıdır. Bu iki alan birbirleriyle sıkı sıkıya […]

Yazıyı Oku
 Gen nedir? Gen kelimesi ne anlama geliyor? Gen kelimesinin kökeni nedir?

Gen nedir? Gen kelimesi ne anlama geliyor? Gen kelimesinin kökeni nedir?

Gen, Gene Eski Yunanca Gen kelimesi ilk kez Avusturyalı Bilim İnsanı Gregor Mendel tarafından, 1866 yılında kullanılmıştır. Almanca olan sözcük Eski Yunanca génos yέvoç “soy, irk, zürriyet” sözcüğünden türetilmiştir. Gen, temel ve işlevsel bir kalıtım birimi olarak tanımlanır. Kromozomlar üzerinde özgül bölgelere yerleşmiş, RNA veya protein gibi bir gen ürününün sentezini kodlayan, DNA veya RNA’daki […]

Yazıyı Oku
 Alel Nedir? Alel ne anlama geliyor? Kelimenin kökeni nedir?

Alel Nedir? Alel ne anlama geliyor? Kelimenin kökeni nedir?

Alel, AlleleYunanca “Alel, Allel veya Alelmorf” kelimeleri, genetik biliminde kullanılmaktadır. Kelimenin kökeni, ilk kez 1902 yılında Alman genetikçi Wilhelm Johannsen tarafından kullanılmıştır. Johannsen, genetik çalışmalarında farklı varyantlara sahip genlerin varlığını ve etkisini açıklamak için “alleles” terimini kullanmıştır. Johannsen, Mendel’in genetik çalışmalarına dayanarak genetik varyasyonları tanımlamak için bu terimi oluşturdu. Bu terim, Yunanca kökenli olan “allelon” […]

Yazıyı Oku
 Genotip Ne Demek? Genotip ne anlama geliyor? Kelimenin kökeni nedir?

Genotip Ne Demek? Genotip ne anlama geliyor? Kelimenin kökeni nedir?

Genotip, GenotypeYunanca “Genotip” terimi Yunanca kökenlidir. Terim, Yunanca “genos” (γένος) kelimesiyle “tür” veya “soy” anlamına gelen “typos” (τύπος) kelimesinin birleşiminden oluşmuştur. “Genos” kelimesi, bir grup organizmanın ortak kalıtımsal özelliklerini ifade ederken, “typos” kelimesi de “tip” veya “şekil” anlamına gelir. Genotip kelimesindeki “Tip” terimi ise “tür”, “şekil” veya “özellik” anlamına gelir. Bu terim, Latince “typus” kelimesinden […]

Yazıyı Oku
 Crohn Hastalığı Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Crohn Hastalığı Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Dünya çapında gitgide artan gastrointestinal sistemin kronik rahatsızlıklarından olan Crohn hastalığı; genetik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörlerin ve değiştirilmiş bağırsak mikrobiyotasından kaynaklanan bir hastalıktır.1 Nispeten genç nüfusu etkilemesi ve önemli sosyoekonomik etkilerinin yanı sıra, tekrarlayan kronik inflamatuar durumudur.2 Hastalarda karın ağırsı, kronik ishal, kilo kaybı ve yorgunluk gibi klinik senaryolar ile karşılaşılabilmektedir.1 Bunların yanı sıra […]

Yazıyı Oku
 Nasıl Konuşabiliyoruz? Bunu Sağlayan FOXP2 Geni Mi?

Nasıl Konuşabiliyoruz? Bunu Sağlayan FOXP2 Geni Mi?

Nasıl Konuşabiliyoruz? Bunu Sağlayan FOXP2 Geni Mi? Canlı türlerinin gelişimi ve değişimini kısacası evrimsel sürecini incelerken bilim insanları daha net açıklamalar yapabilmektedir, çünkü fosil kayıtları bize ihtiyaç duyduğumuz verileri veriyor. Oysa dil, çözülmesi zor bir problemdir. Çünkü dilin fosili yoktur. Bu yüzden dilin araştırılmasında farklı metodlar kullanılmaktadır. Dilin kökeni konusunda iki farklı görüş mevcut. Bunlara […]

Yazıyı Oku
 Bu Farelerin İki Babası Var: Bilim İnsanları Erkek Hücrelerinden Yumurta Hücresi Yaptıktan Sonra Yavrular Üretti!

Bu Farelerin İki Babası Var: Bilim İnsanları Erkek Hücrelerinden Yumurta Hücresi Yaptıktan Sonra Yavrular Üretti!

Bilim insanları, erkek hücrelerinden yumurta hücreleri yaparak biyolojik anlamda iki babası olan yavru fareler oluşturdu. Bu gelişme, ileride aynı cinsiyetten çiftlerin biyolojik olarak bir çocuk sahibi olabilmelerini mümkün kılabilir veya şiddetli kısırlık formlarına yönelik yenilikçi tedavilerin kapısını açabilir. Kyushu Üniversitesi’nde çalışmaları yöneten ve laboratuvar ortamında yetiştirilen yumurta ve sperm konusunda öncü olarak uluslararası alanda tanınan […]

Yazıyı Oku