Fosiller, Neandertallerin Dil Evriminde Algılama ve Konuşma Kapasitesini Doğruluyor

Neandertaller, (Homo neanderthalensis, Homo sapiens neanderthalensis) kireç taşı mağaralarında yaşamaları, kemiklerinin iyi korunmasına ve diğer tüm insan gruplarından daha iyi bilinmesine yol açmıştır . Avcılığa dayanan karmaşık bir taş alet teknolojisine sahip, bir miktar toplayıcı ve yerel bitki koleksiyonlarıyla başarılı bir kültür geliştirdiler. Son buzullaşmanın on binlerce yılı boyunca hayatta kalmaları, insan adaptasyonunun dikkate değer bir kanıtıdır.

Binghamton Üniversitesi Antropoloji Doçenti Rolf Quam ve yüksek lisans öğrencisi Alex Velez’in de aralarında bulunduğu uluslar arası multidisipliner bir araştırma ekibi tarafından yayınlanan yeni bir çalışmaya göre, modern insanlara en yakın atası olan Neandertaller, insan konuşmasını algılama ve üretme yeteneğine sahipti.

Dilin evrimi ve özellikle Neandertallerin dil yetenekleri, insan evriminde uzun zamandır devam eden bir sorundur.

Rolf Quam ‘ Kariyerim boyunca dahil olduğum en önemli çalışmalardan biri. Sonuçlar sağlam ve net bir şekilde Neandertallerin insan konuşmasını algılama ve üretme kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. Bu antropolojide meşhur bir şekilde zor bir konu olan dilin evrimini incelemek için fosil kayıtlarına dayanan çok az sayıda, halen devam etmekte olan araştırma dizilerinden biridir. ’

Paleontoloji profesörü Juan Luis Arsuaga ‘ On yıllardır insan evrim araştırmalarının temel sorunlarından biri, insan iletişim biçiminin, konuşulan dilin, diğer insan atalarında ve özellikle Neandertallerde mevcut olup olmadığıdır.’ Son çalışmayla Neandertallerin nasıl iletişim kurduklarına dair bazı çıkarımlar yapmak için ne şekilde işittiklerini yeniden yapılandırdı.

Mercedes Conde-Valverde

Çalışma Homo sapiens ve Neandertallerde kulak yapılarının sanal 3B modellerinin yanında Neandertallerin atalarını da temsil eden Atapuerca bölgesinden daha önceki fosilleri oluşturmak için yüksek çözünürlüklü CT taramalarına dayanıyor. 3D modellerde toplanan veriler, modern insan konuşma seslerinin frekans aralığının çoğunu kapsayan 5 kHz’e kadar işitme yetenekleri tahmin etmek amacıyla işitsel biyomühendislik alanında geliştirilen yazılım tabanlı bir modele girildi. Atapuerca fosilleriyle karşılaştırıldığında Neandertaller, modern insana daha çok benzeyen 4-5 kHz arasında biraz daha iyi işitme gösteriyordu.

Ek olarak araştırmacılar, her türde teknik olarak işgal edilen bant genişliği olarak bilinen maksimum hassasiyetin frekans aralığını hesaplayabildiler. İşgal edilen bant genişliği, iletişim sistemiyle ilgilidir, öyle ki daha geniş bir bant genişliği, bir türün sözlü iletişimde kullanılmak üzere daha fazla sayıda kolaylıkla ayırt edilebilen akustik sinyale izin verir. Bu da iletişimin etkinliğini, en kısa sürede net bir mesaj iletme yeteneğini geliştirir. Neandertaller, Atapuerca’daki atalarına kıyasla daha geniş bir bant aralığı gösterirler ve bu özelliğiyle modern insana daha çok benzemektedirler.

Frank Franklin II/AP

Çalışmanın baş yazarı Mercedes Conde-Valverde ‘Bu gerçekten anahtar. Benzer işitme yeteneklerinin, özellikle de bant genişliğinin varlığı, Neandertallerin modern insan konuşması kadar karmaşık ve verimli bir iletişim sistemine sahip olduklarını gösteriyor.’

Quam ‘ Çalışmadan elde edilen diğer ilginç sonuçlardan biri, Neandertal konuşmasının büyük olasılıkla ünsüzlerin artan kullanımı içerdiği önerisiydi. Neandertal konuşma kapasiteleriyle ilgili önceki çalışmaların çoğu, ana ünlüleri İngilizce konuşulan dilde üretme yeteneklerine odaklandı. Ancak, ünsüzlerin ses sinyaline daha fazla bilgi eklemenin bir yolu olduğu için bu vurgunun yanlış yerleştirildiğini düşünüyoruz. Nerdeyse tüm diğer primatlarda (insan konuşmasını ve dilini iletişim örüntülerinden ayırıyor.) Araştırmamızın bu konuyu ele alması, araştırmanın gerçekten ilginç bir yönü ve fosil atalarımızın dil yetenekleriyle ilgili yeni bir öneridir.’

SUNY Downstate Health Sciences University

Bu nedenle Neandertallerin de insan konuşma seslerini üretme konusunda bize benzer bir kapasitesi vardı ve kulakları bu frekansları algılayacak şekilde ayarlanmıştı. Neandertallerin işitme kapasitlerindeki bu değişim, Atapuerca’daki atalarına kıyasla , taş alet teknolojisindeki değişiklikler, ateşin evcilleştirilmesi ve olası sembolik uygulamalar dahil olmak üzere giderek karmaşıklaşan davranış kalıplarına ilişkin arkeolojik kanıtlarla paralellik gösteriyor. Bu doğrultuda çalışmayla; giderek daha karmaşık davranışların birlikte evrimi ve insan evrimi boyunca sesli iletişimde etkinliğin artması lehine güçlü kanıtlar sağlamaktadır.

Encyclopedia Britannica, Inc.

Heyecan verici bu çalışmanın arkasındaki ekip, bu araştırmayı yaklaşık yirmi yıldır geliştiriyor. İspanya’daki Alacá Üniversitesinde profesör olan Ignacio Martinez ‘ Bu sonuçlar özellikle sevindirici. Bu soruyla ilgili bir asırdan fazla araştırmanın ardından, Neandertal konuşma kapasiteleri sorusuna kesin bir yanıt verdiğimize inanıyoruz. Neandertaller ve modern insanlar benzer işitme ve konuşma kapasitelerine sahipti.’

Çalışma Nature Ecology and Evolution’da yayınlandı.


Kaynak

  1. Binghamton University. (2021, March 1). Neanderthals had the capacity to perceive and produce human speech. ScienceDaily. Retrieved March 2, 2021 from www.sciencedaily.com/releases/2021/03/210301112358.htm
  2. Mercedes Conde-Valverde, Ignacio Martínez, Rolf M. Quam, Manuel Rosa, Alex D. Velez, Carlos Lorenzo, Pilar Jarabo, José María Bermúdez de Castro, Eudald Carbonell, Juan Luis Arsuaga. Neanderthals and Homo sapiens had similar auditory and speech capacitiesNature Ecology & Evolution, 2021; DOI: 10.1038/s41559-021-01391-6
  3. Williams, F. L’Engle , Tuttle, . Russell Howard and Trinkaus, . Erik (2020, February 6). Neanderthal. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/Neanderthal
  4. Kapak Görseli: SUNY Downstate Health Sciences University
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
Bu içeriği paylaşın

3 thoughts on “Fosiller, Neandertallerin Dil Evriminde Algılama ve Konuşma Kapasitesini Doğruluyor”

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top