Sürdürülebilir Kalkınmayla Biyoçeşitliliği Korumak ve İnsan Yaşamını İyileştirmek

Gün geçtikçe etkisini arttıran ve zararları gözle görülebilir hâle gelen küresel ısınma, dünyadaki birçok ekolojik dengeyi bozmakta ve insanlar da dahil olmak üzere canlılığı olumsuz yönde etkilemektedir.

Verdiğimiz zararlar sonucunda tüm habitatları koruma altına almak ne yazık ki mümkün değildir. Bu sebeple biyologlar, hangi habitatların tabiat açısından önem arz ettiğini belirleyerek öncelik sırası oluşturmaktadır. Böylelikle biyoçeşitlilik koruması sayesinde insan yaşamının kalitesinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Sürdürülebilir Biyosfer Girişimi Nedir?

Biz insanlar; türlerin yok olmasını engellemek ve yaşam kalitesini arttırmak gibi bir amaç edindiysek, öncelikli olarak biyosferin karşılıklı bağlantılarını algılayabilmemiz gerekmektedir. Bu bağlamda birçok ülke, bilimsel topluluklar ve diğer gruplar; sürdürülebilir kalkınma terimini benimsemiştir. Bu terim, günümüzde yaşam süren insanların ihtiyaçlarının karşılanmasının, sonraki kuşakların da ihtiyaçlarını karşılama yetilerini sınırlamadan gerçekleştirdiği ekonomik kalkınma olarak tanımlanabilir. Örnek olarak; 2022 yılında yaşamakta olan bir bireyin ihtiyaçlarını giderirken, 2050’deki bir bireye sağlıklı çevre ve kaynaklar bırakabilmesi verilebilir.

Sürdürülebilir bir kalkınmayı başarmak ve devamlı hâle getirmek oldukça iddialı ve meşakkatli bir iştir. Ekosistem süreçlerini devam ettirmek ve biyoçeşitlilik açısından yaşanan kayıpları önlemek için birçok bilim dalı ile ortaklaşa bir çalışma izlenmelidir. Örneğin gelişmiş toplumlar ve gelişmekte olan toplumların ekolojik ayak izine bakıldığında, gelişmiş toplumların oldukça yüksek bir değere sahip olduğu görülmektedir.

Birleşmiş Milletler’e Göre Sürdürülebilir Kalkınma’nın Amaçları Nelerdir?

Birleşmiş Milletler üyesi olarak bulunan 193 ülke; yoksulluğu ortadan kaldırmak, Dünya’yı korumak ve tüm insanların barış içerisinde yaşamasını sağlamak üzere 2030 sonuna kadar ulaşılması için 17 amaç belirlemiştir. Ocak 2016’da yürürlüğe giren bu amaçlar şu şekildedir:

Umarız ki bahsedilen amaçların birçoğu, çok geç olmadan gerçekleştirilebilir.


Kaynakça

Reece, J.B., Urry, L.A, Cain, M.L., Wasserman, S.A., Minorsky, P.V., Jackson, R.B. Campbelll Biology, 9, (1260-1261). Palme Yayıncılık, Ankara, 2017.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sürdürülebilir_Kalkınma_Amaçları#Küresel_Amaçlar_(SKA)

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Bu içeriği paylaşın

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top