HOX Genleri ve Uzuv Yenilenmesine Derin Bir Bakış!

HOX Genleri ve Uzuv Yenilenmesine Derin Bir Bakış!

Geçen yazıda Aktif Yenileme Özellikleri ve Uzuvların Yeniden Oluşturulması hakkında konuşmuştuk. Hadi gelin HOX genleri ve uzuv yenilenmesi konularını derinden inceleyelim. Bu yazının dili biraz ağır olabilir değerli okurlar 🙂 Genler Bir kromozomun belirli bir kısmını oluşturan nükleotid dizisine gen denir. Kromozom kesitleri olarak bilinen genler vücuttaki yerlerine göre çok farklı çeşitli ve işlevli olabilirler. […]

Yazıyı Oku
 Kromozom Nedir? Kromozom ne anlama geliyor? Kelimenin kökeni nedir?

Kromozom Nedir? Kromozom ne anlama geliyor? Kelimenin kökeni nedir?

Kromozom, ChromosomeYunanca “Kromozom” kelimesinin kökeni, Yunanca “khroma” (renk) ve “sōma” (vücut) kelimelerinden gelir. Bu terim, 19. yüzyılda yapılan gözlemlere dayanarak, hücre bölünmesi sırasında boyanabilen ve belirli bir yapıya sahip olan hücre organellerinin adı olarak ortaya çıktı. Bu organeller, daha sonra kromozomların temel bileşeni olan DNA’nın varlığı keşfedildiğinde kromozomlar olarak adlandırıldı. Kromozom Nedir? Kromozomlar, biyolojide genetik […]

Yazıyı Oku
 Nükleotid Nedir? Nükleotid ne anlama geliyor? Kelimenin kökeni nedir?

Nükleotid Nedir? Nükleotid ne anlama geliyor? Kelimenin kökeni nedir?

Nükleotid, NucleotideLatince “Nükleotid veya Nükleotit” kelimesinin etimolojisi, Latince ve Yunanca kökenli kelimelerin birleşimiyle oluşmuştur. Latince “nucleus” (çekirdek anlamına gelir) ve Yunanca “tide” (yoğunluk veya birleşim anlamında kullanılan bir sonek) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Bu terim, nükleik asitlerin yapı taşları olan moleküller için kullanılmıştır. Nükleik asitler, nükleotid adı verilen yapı taşlarının birleşimiyle oluşur. “Nükleik asit”, DNA ve […]

Yazıyı Oku
 DNA ne demek? DNA ne işe yarar neden önemlidir? DNA kelimesinin kökeni nedir? (Etimolojisi)

DNA ne demek? DNA ne işe yarar neden önemlidir? DNA kelimesinin kökeni nedir? (Etimolojisi)

DNA, Deoksiribonükleik Asit, Deoxyribonucleic Acidİngilizce DNA, Deoksiribonükleik Asit olarak adlandırılır. Kelimenin kökeni, İngilizce’de “deoxyribonucleic acid” olarak tanımlanır. Kelime, “deoxyribose” (deoksiriboz) ve “nucleic acid” (nükleik asit) kelimelerinin birleşiminden oluşur. DNA, hücrelerin genetik materyalini oluşturan bir moleküldür. İnsan vücudunda, hücrelerin içinde bulunan DNA, genetik bilgiyi içerir. Bu genetik bilgi, hücrenin nasıl büyüyeceği, nasıl üreteceği ve nasıl öleceği […]

Yazıyı Oku
 Nasıl Konuşabiliyoruz? Bunu Sağlayan FOXP2 Geni Mi?

Nasıl Konuşabiliyoruz? Bunu Sağlayan FOXP2 Geni Mi?

Nasıl Konuşabiliyoruz? Bunu Sağlayan FOXP2 Geni Mi? Canlı türlerinin gelişimi ve değişimini kısacası evrimsel sürecini incelerken bilim insanları daha net açıklamalar yapabilmektedir, çünkü fosil kayıtları bize ihtiyaç duyduğumuz verileri veriyor. Oysa dil, çözülmesi zor bir problemdir. Çünkü dilin fosili yoktur. Bu yüzden dilin araştırılmasında farklı metodlar kullanılmaktadır. Dilin kökeni konusunda iki farklı görüş mevcut. Bunlara […]

Yazıyı Oku
 Kanser Tedavisinde Yeni Dönem: CAR T

Kanser Tedavisinde Yeni Dönem: CAR T

Çağımızın en büyük hastalıklarından biri olan kanser git gide yaygınlaşıyor. Bilim insanları da yeni çözümlerle karşımıza çıkmaktalar. Özellikle CAR T tedavisi son zamanlarda oldukça dikkat çekmekte. Tüm bunlara geçmeden önce kanserin ne olduğu ve nasıl yayıldığı anlamak oldukça zordur. Kanser nedir? Kanser ; organdaki ya da dokudaki hücrelerin düzensiz bir biçimde çoğalıp büyümesiyle oluşan kötü […]

Yazıyı Oku
 Kriminolojide Biyolojinin Rolü: Suç ve Biyoloji

Kriminolojide Biyolojinin Rolü: Suç ve Biyoloji

İnsanlığın gelişimi boyunca suç kavramı var olmuş ve modern toplumlar kurulduğunda dahi ortadan kalkmamıştır. Biyolojik bir canlı olan insan dünyasında, günümüzde kontrolsüz nüfus artışının yaşandığı, kültürel ya da ideolojik farklılıkların hızla arttığı ve toplumsal kontrolün zayıfladığı lokasyonlarda suç oranının yadsınamayacak derecede arttığı gözlemlenmektedir. Toplum içerisinde artış gösteren suç oranı ile birlikte, yoğun bir suç araştırması […]

Yazıyı Oku
 Polenler Bir Suçu İspatlayabilir Mi?

Polenler Bir Suçu İspatlayabilir Mi?

Adli palinoloji, bitkilerden elde edilen polen ve sporların morfolojik özelliklerini göz önünde bulundurarak kişilere, eşyalara ve olaylara ilişkin tespitlerin yapılmasında kullanılan palinolojinin bir alt bilim dalıdır. Esas olarak adli palinoloji, işlenmiş bir suç ile ilgili, suç mahalinin ve şüphelilere ait olduğu varsayılan bir eşyanın ya da bir örneğin, coğrafi konumunun belirlenmesinden suçlunun bulunmasına kadarki süreçte, […]

Yazıyı Oku
 Yaşadıklarımız Genetik Olarak Çocuklarımıza Aktarılıyor mu? Aile Travmalarında Epigenetik Kalıtım

Yaşadıklarımız Genetik Olarak Çocuklarımıza Aktarılıyor mu? Aile Travmalarında Epigenetik Kalıtım

Son yıllarda bilim insanları travmaların nesiller boyu bize aktarılabildiği ortaya koyan çalışmalar yürütmüşlerdir. Bu bağlamda travmaların kalıtımla meydana gelen biyolojik süreçleri anlaşılmaya başlanmıştır. Bilim insanlarının fareler üzerinde yaptığı deneyler bizlere üç nesil önceden aktarılan travmaların olduğunu göstermektedir. Bu çalışmalara daha detaylı bakacak olursak ilk olarak neden farelerin seçildiğini açıklayarak başlayabiliriz. İnsanlarda bulunan genlerin %99’u farelerde […]

Yazıyı Oku