Fenotip Ne Demek? Fenotip ne anlama geliyor? Kelimenin kökeni nedir?

Fenotip Ne Demek? Fenotip ne anlama geliyor? Kelimenin kökeni nedir?

Fenotip, Phainein (Göstermek) + Typos (Şekil)Yunanca “Fenotip” terimi, Yunanca kökenli bir terimdir. “Phainein” (göstermek) ve “typos” (tip veya şekil) kelimelerinden türetilmiştir. Fenotip, bir organizmanın genotipine (genetik yapısına) dayalı olarak ortaya çıkar. Organizmanın genotipi, onun DNA’sındaki genlerin kombinasyonunu ifade eder. Fenotip ise bu genotipin çevresel etkilerle etkileşime girdiği sonucudur. Fenotip Ne Demek? Fenotip terimi, biyolojide canlı […]

Yazıyı Oku
 Biyolüminesans Ne Demek? Biyolüminesans ne anlama geliyor? Kelimenin kökeni nedir?

Biyolüminesans Ne Demek? Biyolüminesans ne anlama geliyor? Kelimenin kökeni nedir?

Biyolüminesans, Bios (Yaşam) + Luminare (Işık Vermek)Yunanca + Latince Biyolüminesans kelimesinin kökeni, “bio-” ve “lüminesans” kelimelerinin Latince ve Yunanca kökenlerine dayanır. “Bio-“, Yunanca “bios” kelimesinden türetilmiştir ve “yaşam” anlamına gelir. “Lüminesans” ise Latince “luminare” (ışık vermek) kelimesinden türetilmiştir. Biyolüminesans Ne Demek? Biyolüminesans, canlı organizmaların kendi ışığını üretebilme yeteneğidir. Biyolüminesans fenomeni, genellikle bazı deniz canlılarında yaygın […]

Yazıyı Oku
 Enzim Nedir? Enzim ne anlama geliyor? Kelimenin kökeni nedir? Enzimler Ne İşe Yarar?

Enzim Nedir? Enzim ne anlama geliyor? Kelimenin kökeni nedir? Enzimler Ne İşe Yarar?

Enzim, EnzymeYunanca Enzim kelimesinin kökeni ise Yunanca’dan gelmektedir. “Enzim” terimi, Yunanca “en” (içerisinde) ve “zume” (mayalama) kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Enzimler, biyokimyasal reaksiyonlarda bir katalizör olarak görev yaparak kimyasal tepkimeleri hızlandırır ve bu nedenle mayalanma süreçlerine benzetilmiştir. Biyoloji alanında yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Enzim Nedir? Enzimler, kimyasal reaksiyonlara hız katan ve biyokimyasal süreçlerde önemli bir […]

Yazıyı Oku
 Kromozom Nedir? Kromozom ne anlama geliyor? Kelimenin kökeni nedir?

Kromozom Nedir? Kromozom ne anlama geliyor? Kelimenin kökeni nedir?

Kromozom, ChromosomeYunanca “Kromozom” kelimesinin kökeni, Yunanca “khroma” (renk) ve “sōma” (vücut) kelimelerinden gelir. Bu terim, 19. yüzyılda yapılan gözlemlere dayanarak, hücre bölünmesi sırasında boyanabilen ve belirli bir yapıya sahip olan hücre organellerinin adı olarak ortaya çıktı. Bu organeller, daha sonra kromozomların temel bileşeni olan DNA’nın varlığı keşfedildiğinde kromozomlar olarak adlandırıldı. Kromozom Nedir? Kromozomlar, biyolojide genetik […]

Yazıyı Oku
 Nükleotid Nedir? Nükleotid ne anlama geliyor? Kelimenin kökeni nedir?

Nükleotid Nedir? Nükleotid ne anlama geliyor? Kelimenin kökeni nedir?

Nükleotid, NucleotideLatince “Nükleotid veya Nükleotit” kelimesinin etimolojisi, Latince ve Yunanca kökenli kelimelerin birleşimiyle oluşmuştur. Latince “nucleus” (çekirdek anlamına gelir) ve Yunanca “tide” (yoğunluk veya birleşim anlamında kullanılan bir sonek) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Bu terim, nükleik asitlerin yapı taşları olan moleküller için kullanılmıştır. Nükleik asitler, nükleotid adı verilen yapı taşlarının birleşimiyle oluşur. “Nükleik asit”, DNA ve […]

Yazıyı Oku
 Hücre Nedir? Hücre ne anlama geliyor? Kelimenin kökeni nedir?

Hücre Nedir? Hücre ne anlama geliyor? Kelimenin kökeni nedir?

Hücre, Cell, CellulaLatince “Hücre” kelimesi, Latince “cellula” kelimesinden türetilmiştir. “Cellula”, Latince “küçük hücre” veya “hücrecik” anlamına gelir. Bu kelimeyi ilk olarak 17. yüzyılda İngiliz bilim insanı Robert Hooke kullanmıştır. Hooke, mikroskop kullanarak bitki dokularını incelemiş ve bu dokuların hücre benzeri küçük birimlere sahip olduğunu keşfetmiştir. Bu küçük birimlere “cellula” adını vermiştir. Robert Hooke tarafından 17. […]

Yazıyı Oku
 Ribozom Nedir? Ribozom ne anlama geliyor? Kelimenin kökeni nedir?

Ribozom Nedir? Ribozom ne anlama geliyor? Kelimenin kökeni nedir?

Ribozom, RibosomeLatince Ribozom kelimesi, İngilizce “ribosome” kelimesinin Türkçe’deki karşılığıdır. “Ribosome” kelimesi ise Latince kökenlidir. Latincedeki “rib” (kenar) ve “soma” (beden) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Ribozom terimi, 1955 yılında bilim insanları George Emil Palade, Philip Siekevitz ve Keith R. Porter tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Bu isimlendirme, elektron mikroskobu kullanarak hücre içerisinde gözlemlenen ve protein sentezinin gerçekleştiği organelleri tanımlamak […]

Yazıyı Oku
 Amino Asit Nedir? Amino Asit ne anlama geliyor? Kelimenin kökeni nedir?

Amino Asit Nedir? Amino Asit ne anlama geliyor? Kelimenin kökeni nedir?

Amino Asit, Amino AcidLatince Amino Asit kelimesinin “amino” kelimesi, Latince “ammonium” kelimesine dayanırken; “asit” kelimesi Latince “acidus” kelimesinden türetilmiştir. “Amino asit” terimi, “amino” ve “asit” kelimelerinin birleşiminden oluşur. “Amino”, azot içeren bileşikleri ifade etmek için kullanılan genel bir terimdir. “Asit” ise, su çözeltisinde hidrojen iyonları (H+) üretebilen veya hidrojen iyonlarına (H+) bağlanabilen bileşikleri ifade eder. […]

Yazıyı Oku
 Reçine Nedir? Reçine ne anlama geliyor? Kelimenin kökeni nedir?

Reçine Nedir? Reçine ne anlama geliyor? Kelimenin kökeni nedir?

Reçine, Rosin or Resin, Resinaİtalyanca “Reçine”; İtalyancada “resina”, Latincede “resina”, Yunancada “retsina” olarak kullanılan bir terimdir. Türkçede “reçine” olarak benimsenen bu kelime, İtalyanca’dan dilimize geçmiştir. Reçine Nedir? Reçine, doğal olarak ağaçlardan veya bitkilerden elde edilen yapışkan bir maddedir. Genellikle bitkilerin yaralanmalarını veya enfeksiyonlarını iyileştirmek için ürettikleri bir koruyucu salgıdır. Reçine, ağaç kabuğundan sızar veya yapraklarda […]

Yazıyı Oku
 Epigenetik Ne Demek? Epigenetik ne anlama geliyor? Kelimenin kökeni nedir?

Epigenetik Ne Demek? Epigenetik ne anlama geliyor? Kelimenin kökeni nedir?

Epigenetik, Epi (Üstünde) + Genetic (Genlerle İlgili)Yunanca + İngilizce “Epigenetik” terimi, Yunanca kökenlidir. “Epi” (επί) Yunanca’da “üzerinde” veya “üstünde” anlamına gelirken, “genetik” terimi ise “genlerle ilgili” veya “genlere dayanan” anlamına gelir. Aslında, bu terim ilk kez İsveçli bilim insanı Conrad Waddington tarafından 1940’larda ortaya atılmıştır. Waddington, embriyoloji ve genetik üzerine çalışan bir bilim insanıydı. “Epigenetik” […]

Yazıyı Oku