Olmasaydı Olmazdık: İnsan Endojen Virüsleri

Human Endogenous Retrovirus olarak geçen insan endojen virüsleri germ hücrelerini (sperm ve yumurta) veya bunların prekürsörlerini (öncüllerini) enfekte ederek diğer kuşaklara kalıtılmıştır. Retrovirüsler, revers transkriptaz enziminin yardımıyla kalıtsal materyali olan RNA’yı kopyalarak, çift sarmallı olan DNA’ya dönüştürebilir ve enfekte olmuş hücrelerin genomuna entegre edebilir. İnsan Endojen Retrovirüsleri 31 adet farklı aile barındırırlar ve genomumuzun yaklaşık %8’ini oluştururlar. Bu oran protein kodlayan genlerimizden çok daha büyüktür! Bu anlamda düşünürsek, genomumuzda bu kadar büyük yer kaplayan HERV’lerin bazı hayati rollere sahip olması kaçınılmazdır. Bu yazımızda HERV-W’nin plasenta oluşumu üzerindeki rolünde duracağız.

Plasenta Oluşumu

Plasenta; anne ile fetüs arasında gaz ve besin alışverişini sağlayan hayati bir organdır. Zigot oluştuktan sonra hızlı bir bölünme geçirir. Bölünme evrelerinden biri blastosist evresidir ve blastosistin dış katmanını oluşturan hücreler trofoblastlardır. Trofoblastlar ilk farklılaşan hücrelerdir. Olgun insan plasentası 3 ana epitelyal trofoblastlara sahiptir. Bunlar sitotrofoblastlar, sinsityotrofoblastlar ve ekstravillöz trofoblastlardır. Sinsityotrofoblastlar süreklilik gösteren özel bir epitel hücre tabakasıdır. Villusların tüm yüzeyini kaplarlar ve annenin kanıyla temas halindedir. Hormonların üretimini ve fetal hücrelerin besinlerle beslenmesini sağlarlar.

Fig1: Plasenta Oluşum Diyagramı ve Plasenta Hücreleri

HERV-W’nin tanımlanmış olan 16 geninden 2 tanesi plasenta oluşumunda rol alır. Bu iki gen HERV-W env glikoproteini (sinsitin-1) ve HERV-FRD env glikoproretinidir (sinsitin-2). HERV-W’nin zarf proteini olan sinsitin-1’in , sinsityotrofoblastı oluşturmak için insan plasentasında sitotrofoblastın füzyonuna aracılık ettiği anlaşılmıştır. Yapılan doku kültürlerinde, sinsitine özgü anti-sense RNA (translasyonu engeller) kullanıldığında hCG (insan koryonik gonadotropin denilen implantasyon olduktan sonra plasenta tarafından salgılanan hormon) ekspresyonunda azalmaya bağlı olarak sinsityotrofoblast hücrelerinin sayısını ve boyutlarını azalttığı kanıtlanmıştır.

Fig2: İn situ reverse transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile (RT-PCR) floresans problar aracılığıyla sinsitin-1’in sinsityotrofoblast katmanında pozitif sonuç göstermesi. Maternal epitel hücre katmanında ve intervillöz boşlukta sinsitin-1 yokluğu.

Aynı şekilde sinsitin-2’nin de hücre füzyonunda önemli bir rol oynadığı anlaşılmıştır. İmmün boyama yapıldığında, sitotrofoblastlar ve sinsityotrofoblastlar arasındaki membranlarda daha sık tespit edilmiştir.

Bunun yanı sıra RT-PCR analizleriyle progesterona maruz kalmanın HERV-W env ekspresyonunu arttırdığı kanıtlanmıştır. 

Artık virüslerin sadece hastalık etkeni olmadığını, gebelikte hayati bir yapı olan plasentadaki rolünü öğrenmiş oldunuz.

Kaynaklar

  1. Noorali, S., Rotar, I. C., Lewis, C., Pestaner, J. P., Pace, D. G., Sison, A., & Bagasra, O. (2009). Role of HERV-W syncytin-1 in placentation and maintenance of human pregnancy. Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology17(4), 319-328.
  2. Malassiné, A., Blaise, S., Handschuh, K., Lalucque, H., Dupressoir, A., Evain-Brion, D., & Heidmann, T. (2007). Expression of the fusogenic HERV-FRD Env glycoprotein (syncytin 2) in human placenta is restricted to villous cytotrophoblastic cells. Placenta28(2-3), 185-191.
  3. Denner, J. (2016). Expression and function of endogenous retroviruses in the placenta. Apmis124(1-2), 31-43.
  4. Vascular Biology of the Placenta, Wang Y, Zhao S. San Rafael (CA): Morgan & Claypool Life Sciences; 2010
  5. Fig1: https://journals.plos.org/plosone/article/figures?id=10.1371/journal.pone.0079413
  6. Fig2: Noorali, S., Rotar, I. C., Lewis, C., Pestaner, J. P., Pace, D. G., Sison, A., & Bagasra, O. (2009). Role of HERV-W syncytin-1 in placentation and maintenance of human pregnancy. Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology17(4), 319-328.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Bu içeriği paylaşın

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top