RNA ne demek? RNA hücrede ne işe yarıyor? RNA kelimesinin kökeni (etimolojisi) nedir?

RNA, Ribonükleik Asit, Ribonucleic acid
İngilizce

RNA kısaltması, “ribonükleik asit” ifadesinden gelmektedir. “Ribo” ribozomların yapısındaki azotlu bazlardan biri olan ribozomun adından gelir. “Nükleik” nükleik asitlerin yapısındaki nükleotidlerden biri olan nükleozomun adından gelir. “Asit” ise nükleik asitlerin asit niteliğinden gelir. Yani RNA, ribozomların yapısındaki nükleotidlerden oluşan bir nükleik asittir.

RNA, DNA‘nın yapısına benzer bir moleküldür, ancak biraz daha küçüktür ve farklı bir yapıya sahiptir.

RNA, genetik bilginin (DNA’daki bilgi) proteinlerin yapımı için kodlandığı veya iletildiği moleküldür. RNA, proteinlerin yapımındaki yerini alır ve bu yüzden hücrelerin çeşitli işlevlerini yerine getirmelerine olanak tanır.

RNA özellikle, hücrelerin büyümesi, gelişmesi ve çeşitli biyokimyasal reaksiyonları düzenlemekte önemli bir rol oynar. Önemli olmasının diğer nedeni ise hücrelerde protein sentezi ve genetik bilginin iletimi için gerekli oluşudur.

RNA’nın çeşitleri var mıdır? RNA çeşitleri nelerdir?

Evet, RNA’nın çeşitli türleri vardır. Örneğin:

  1. mRNA (messenger RNA): Genetik bilgi kodunu içeren RNA tipi. mRNA, hücre içi protein sentezi için gerekli olan genetik bilgiyi taşır.
  2. tRNA (transfer RNA): Proteinlerin sentezi sırasında amino asitlerin hücre içine taşınmasını sağlar.
  3. rRNA (ribosomal RNA): Ribozomların yapı taşıdır ve protein sentezi sırasında rol oynar
  4. miRNA (microRNA): Diğer RNA tiplerinden kısa olan RNA tipi. Hücrenin genetik programını düzenlemekte ve protein sentezini kontrol etmektedir.
  5. siRNA (small interfering RNA): RNAi mekanizmasının bir parçası olarak hücrenin genetik programını düzenlemekte ve protein sentezini kontrol etmektedir.
  6. lncRNA (long non-coding RNA) : Koda edici olmayan uzun RNA tipleri, gen ekspresyonunu kontrol etmekte ve hücresel işlevleri düzenlemektedir.
  7. snRNA (small nuclear RNA): Nükleer işlemlerde rol oynayan kısa RNA tipleri

Bunlar sadece birkaç örnek olmakla birlikte, RNA çeşitleri arasında daha birçok çeşit bulunmaktadır.

#RNA, #ribonucleicacid, #proteinsynthesis, #genetics

+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Bu içeriği paylaşın

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top