Çevre

Mandıra Sütü Çevreye Zararlı mı?

Bitki bazlı gıdaların artmasıyla insanların buna dair ilgisi de artmaktadır. Hem sağlık açısından hem de gezegene büyük faydası olan bitki bazlı yiyecek ve içecekler daha südürülebilir beslenme sağlamaktadır. Soya ve diğer baklagillerle yapılmış olan içecekler insanlar için çok sağlıklı olduğu gibi bolca protein de içermektedirler. Bitki bazlı süt ürünleri (PBD) hayvansal bazlı süt ürünleri ile kıyaslandığında vitamin ve mineral açısından aynı seviyededir. Bitki bazlı süt ürünlerinin hayvan bazlı süt ürünlerine karşı tek farkı karbon ayak izi oranıdır. PBD 250 ml için sera gazı emisyon oranı hayvan bazlı süt ürününe oranla %59-71 oranında azaltılmıştır. Arazi kullanımı ve ötrofikasyon etkisine bakıldığında ise mandıra sütüne oranla daha düşük bir orana sahiptir.

Mandıra Sütü Çevreye Zararlı mı? Read Post »

Geleceğin Yeşil Enerjisi: Yapay Yapraktan Enerji

Geri dönüşüm sağlayan, çevreye zarar vermeyen doğal enerji kaynaklarından biri de bitkilerdir. Canlılar için meyve, sebze, çiçek, barınak, gölge ve en önemlisi oksijen gibi çeşitli yararları bulunmaktadır. Zararlı karbondioksiti atmosferden uzaklaştırabilmektedirler. Çevreye hoş bir güzellikte katmaktadırlar. Bu kadar faydası olan bir canlıyı atık oluşturmadan, çevreye zarar vermeden elektrik üretiminde de kullanabiliriz.

Geleceğin Yeşil Enerjisi: Yapay Yapraktan Enerji Read Post »

Scroll to Top