CD8+ T hücreleri bazı durumlarda protozoanlardan kaynaklı enfeksiyonların kontrolünde önemli rol oynamaktadır. Örneğin Toxoplasma gondii tarafında enfekte olmuş veziküllerden sitozole doğru peptitleri ihraç etmekte olan veziküller konak savunmasında önemlidir. CD8+, T hücrelerinin sitotoksik mekanizmasının güçlü ve doğru bir şekilde hedeflenmesini gerektirmektedir.  (1) CD8+ T hücrelerinin en önemli görevi ise enfekte olmuş veya anormal hücreleri gelişimini önlemek ve ortadan kaldırmaktır. (2)

Peki Bunu Nasıl Gerçekleştirirler?

Performans ve granzimlerin salgılanması, sitotoksik CD8+ T hücrelerinin enfeksiyonu ortadan kaldırmasının ana yolu olmasına rağmen, Fas ligandının ifadesi daha az rol oynar, çoğu sitotoksik CD8+ T hücresi de sitokinleri IFN-γ, TNF-α ve TNF salgılar. IFN-y, viral replikasyonu doğrudan inhibe eder ve ayrıca MHC sınıf I ve enfekte olmuş hücrelerde yeni sentezlenen MHC sınıf I proteinlerinin peptit yüklenmesine katılan diğer moleküllerin artan ekspresyonunu indükler.” (1)

Sitotoksik T hücreleri, komşu enfekte olmamış hücreleri korurken spesifik antijen taşıyan hedef hücreleri öldürür. (Janeway, Travers, Walport & Shlomchik, 2001).

IFN-antijen sunan hücreleri ve efektör hücreleri makrofajları etkinleştirerek enfeksiyon bölgesine alınmasını sağlar.

CD8+ T hücrelerine antijen sunulan sınıf I MHC kompleksi ekprese eder. Bu kompleks dimerdir. Ve sadece zincirinde değişkenlik gösterilmektedir. Bu değişken zincir ise mikroglobulin ile ilişkili olup kompleksi stabilize eder. Fakat antijen sunumunda yer almamaktadır. MHC sınıf I oluşturan proteinler endoplazmik retikulum’da sentezlenir daha sonra sitozole verilir. Bu sitozolik proteinlerin bazıları proteozom tarafından proteolize edilmek üzere hedef haline gelir.Parçalanmış olan peptit fragmanları TAP-1 ve TAP2 antijen işleme ile ilgili olan transporterlar tarafından tekrar Endoplazmik retikulum’a alınır MHC sınıf I molekülünün üzerine yüklenir. Peptid yüklü olan MHC sınıf I molekülleri ise vezikül ile birleşerek plazma membranına yönelirler. CD8+ hücreleri tarafından tanınabilecek şekilde hücre yüzeyinde eksprese edilmektedirler. (3) CD8+ T hücreleri hedef hücreyi farklı reseptörler sayesinde tanıyabilmektedir.

İlk yayınlanma: 27 Şubat 2021
Güncellenme: 10 Eylül 2023

Kaynakça
Janeway, C., Travers, P., Walport, M., & Shlomchik, M. (2001). Immunobiology. Edinburgh: Churchill Livingstone.
Chávez-Galán, L., Arenas-Del Angel, M., Zenteno, E., Chávez, R., & Lascurain, R. (2009). Cell Death Mechanisms Induced by Cytotoxic Lymphocytes. Cellular & Molecular Immunology, 6(1), 15-25. doi: 10.1038/cmi.2009.3
Bülbül Başkan, E. (2013). T hücre immunitesi. TURKDERM, 47(1), 18-23. doi: 10.4274/turkderm.47.s3

Görsel Kaynakça
Link

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Bu içeriği paylaşın
Yazar hakkında

Zeynep Tekbaş

Zeynep Tekbaş 2017 yılında başladığı lisans eğitimini 2021 tarihinde Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde tamamladı. 2022 Osmangazi Üniversitesinde Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD’ da Yüksek lisans öğrenimine başladı. Lisans öğrenimi boyunca enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında staj öğrenimi gören yazar-editörümüz, temel mikrobiyoloji, mikrobiyal biyoteknoloji, klinik araştırmalarda gelişmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir