Terminoloji

Haplotip nedir? Haplotip ne anlama geliyor? Kelimenin kökeni nedir?

Haplotip nedir? Haplotip ne anlama geliyor? Kelimenin kökeni nedir?

Haploûs+eidos, LatinceHaplotip (Yunanca: ἁπλοῦς, haploûs, “tek, basit”), genetikte birlikte iletilen kromozomlar üzerinde birbirleriyle ilişkili lokuslardaki alel kombinasyonuna  veya DNA dizisine verilen isim.

Kromozomlar üzerinde birbirine yakın ve birlikte kalıtılan aleller. Haplotipte bir veya birkaç lokus olabileceği gibi lokuslar arasındaki rekombinasyon sayısına bağlı olarak kromozomun tamamı da olabilir. Haplotipler, istatistiksel olarak ilişkili olan bir kromozom üzerindeki SNP (tek nükleotid polimorfizmi) gurubu anlamına da gelebilir. Bir haplotip bloğundaki bir kısım allellerin tanımlanması ve ilişkilerin belirlenmesi kabaca o lokusun tamamındaki polimorfik alanların tanımlanması anlamınagelebilir. Bu bilgi yaygın genetik hastalıkl

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Bu içeriği paylaşın
Avatar
Yazar hakkında

Buket Güzel

Marmara Üniversitesi Biyoloji bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. İkinci Üniversite kapsamında laborant ve veteriner sağlık okuyorum. Marmara Üniversitesi Pendik Eğt. ve Arş. Hastanesi'nde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyolojide staj yapmaktayım. Nadir Hastalıklar Genetik Tedavi yarışmasında ekip arkadaşlarımla birlikte glikojen depo hastalığı tip 1a üzerine yapmış olduğumuz ödüllü bir projemiz bulunmaktadır. Şu an gsd tip 1a: Farklılaştırılmış hepatosit hücrelerine uygulanan gen tedavisi için TÜBİTAK 1002 projesi yazmaktayım.

Yorumlar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir